STRESSFORLØB: Bryd vanen og brug din energi rigtigt

Stress kan have mange ansigter – og mange årsager.

Desværre bekæmpes stressen ofte for sent, og tit symptombehandles der i stedet for at få fat selve de grundlæggende årsager til stressen. Dette betyder, at stressen ofte vil vende tilbage – hvilket er omkostningsfyldt både menneskeligt og økonomisk.

Derfor er det vigtigt, at vi ser på helhedsbilledet og arbejder med stress på alle niveauer for at opnå et solidt resultat. For den måde, vi arbejder med stress på i dag, virker ikke.

Ifølge Dansk Statistik føler mere end hver tredje dansker i alderen 30-49 år sig stresset mindst en gang om ugen. Mere end hver tiende danskere i samme alder føler sig stresset på daglig basis. Så selvom stress har været et meget omtalt emne de seneste mange år, er stress-relaterede sygemeldinger fortsat et voksende problem.

Stress er en voksende folkesygdom, der skal tages meget alvorligt. Ofte er både krop og sind påvirket.

Hvis du i din virksomhed har en medarbejder, der føler sig stresset, er du langt fra alene. Men det kan være svært at håndtere alene, når andre opgaver også skal passes.

Derfor har jeg udviklet et stressforløb til virksomheder, der ønsker at tage godt hånd om sine medarbejdere.

Et stressforløb for virksomheder, hvor vi sammen arbejder med både de fysiske, mentale, følelses- og energimæssige faktorer, og på den måde kommer hele vejen rundt om stressen og får grebet fat om problemets rod.

Jeg skræddersyer med andre ord et helhedsorienteret stressforløb, der tager udgangspunkt i lige præcis din medarbejders konkrete udfordringer.

Jeg har en central base i København, og tilbyder stressforløb for virksomheder på hele Sjælland.

 

Selve stressforløbet for virksomheder

Forløbet starter med en gratis og uforpligtende samtale. Jeg har her fokus på at skabe tillid og tryghed og lytter til din medarbejder. Ud fra det, som vedkommende fortæller, vurderer jeg sammen med medarbejderen på hvilken måde lige netop dette forløb skal sættes sammen.

Der vil være mulighed for at få:

Samtaleterapi
Coaching
Yoga
Viden om stress
Værktøjer og øvelser, som der kan arbejdes videre med hjemme.

Stressforløbet løber typisk over 10 uger.

Målet med stressforløbet

Målet med et stressforløb for virksomheder er naturligvis, at din medarbejder igen skal opleve at få balance mellem ressourcer og belastninger, og det er også vigtigt, at vedkommende i forløbet lærer at undgå at komme i samme situation igen.

Jeg benytter mig bl.a. af følgende metoder:

Samtaleterapi– hvor vi tager hånd om de mentale og følelsesmæssige udfordringer, så din medarbejder oplever mere balance, overskud og ro til at varetage sine arbejdsopgaver og trives på arbejdspladsen.

Coaching – hvor vi tager hånd om stresshåndtering og mulighed for at skabe forandring, så din medarbejder undgår at komme i samme situation igen.

Yoga – hvor vi tager hånd om de fysiske udfordringer, såsom spændinger, hovedpine, og uro i kroppen, samt tager hånd om de ubalancer, der sker i kroppen under stress, f.eks. søvnproblemer.

Stressforløb for virksomheder, praktisk:

Stressforløbet til virksomheder indeholder altså følgende:

  • 8 samtaler fordelt over 10 uger.
  • Personlig tilpasning af forløbet
  • Konkrete øvelser, tilpasset den enkelte medarbejder
  • Fastholdelsesmøde hos arbejdsgiver hvor der aftales en plan for tilbagevending.
  • Skriftlig status til arbejdsgiver efter 5 samtale.
  • Råd og vejledning i hele forløbet.

 

Pris pr. medarbejder: 11.000 DKK excl. moms

 

Fakta om stress og stress symptomer

Der findes flere forskellige symptomer på stress. Jeg har nedenfor delt symptomerne op i fysiske, psykiske og adfærdsmæssige kendetegn.

Det er vigtigt at være bevidst om disse kendetegn for at lære sine egne stress-symptomer at kende.

Symptomerne er forskellige hos os alle. Det er meget individuelt, hvilke – og hvor mange af disse stresssymptomer – den enkelte bliver ramt af.

Min erfaring fra de klienter, jeg har behandlet, er dog, at det ofte vil være de samme kendetegn, der viser sig, når stressen er ved at udløses. Dette gør det nemmere at vide, hvornår det er på tide at passe ekstra meget på – hvis altså man er opmærksom på kendetegnene.

Oversigt over stress-symptomer og advarselslamper:

Fysiske
Psykiske
Adfærdsmæssige
Hovedpine – smerter Ulyst Søvnløshed
Hjertebanken Træthed Hyperventilation
Forhøjet blodtryk Indre uro Følelseskulde
Indre uro Hukommelsesbesvær Indesluttethed
Svedeture/

Kuldefornemmelse

Koncentrationsbesvær Manglende engagement
Åndenød Rastløshed Vrede – Aggressivitet
Appetitløshed- vægttab Lav selvfølelse Fjendtlighed
Diarre Irritabilitet Irritabilitet
Hyppig vandladning Angst Ubeslutsomhed
Nedsat potens og libido Nedsat humoristisk sans Ændrede madvarer
Rysten på hænderne – Tics Følelse af udmattelse Øget sygefravær
Følelsesløshed Depression Gråd
Prikken i hænder

og fødder

Nedtrykthed Nedsat præstationsevne
Svimmelhed Uoverkommelighedsfølelse Overspringshandlinger
Hyppige infektioner Øget brug af stimulanser/medicin
Forværring af kronisk      sygdom

 

 

Hvad er stress?

Stress er en tilstand. Det er en effekt, som stammer fra en påvirkning. Stress er altså ikke en sygdom i sig selv, men man kan blive syg af stress, hvis stressen ikke stoppes i tide.

Stress er en sund og nødvendig reaktion på forhold i omgivelserne og hos din medarbejder. Det er individuelt, hvad det enkelte menneske reagerer på og belastes af. Det er den enkeltes oplevelse og følelse af, at en belastning overstiger de ressourcer, vedkommende har at gøre godt med, som giver stress.

 

Snigende stress

Vi vænner os ofte gradvist til et stadigt højere stress niveau og lægger ikke umiddelbart mærke til virkningerne / symptomerne i kroppen, før vi når grænsen for den belastning, vi kan tackle.

 

Tal om stress

10-12 % af danskerne oplever hver dag alvorlig stress

70 % har følt sig stressede indenfor det seneste år

 

Hvem får stress?

Ingen er immune for stress. Stress kan ramme alle; både dig og din medarbejder. Jeg oplever mange, der føler det som en falliterklæring at få stress. Det er det ikke. Det betyder ikke, at du eller din medarbejder ikke er god nok eller dygtig nok. Det betyder kun, at du og din medarbejder er mennesker, der reagerer naturligt på overbelastninger.

 

Hvorfor får vi stress:

Når vi samlet set har flere udfordringer end vi har ressourcer/ energi til at tackle dem, har vi stor risiko for at få stress.

 

Der er hjælp at hente!

 

Har du en medarbejder, som er stresset eller som du er i tvivl om er stresset, så kontakt mig gerne, så vi kan tage en snak. Ud fra udfaldet af denne snak, tilbyder jeg en introsamtale til din medarbejder, så vedkommende kan være med til at vurdere, om dette stressforløb er det helt rigtige for ham eller hende!

 

Spørg mig om parterapi her

    captcha