INDIVIDUEL TERAPI

Alle kan have glæde af psykoterapi

 

Hvad er psykoterapi

Psykoterapi foregår gennem en individuel samtale mellem dig og mig, hvor jeg igennem spørgsmål og øvelser får dig til at reflektere over de udfordringer, der er i dit liv. Du vil opnå forståelse for dine egne tanker og måder at handle på.

Hvordan jeg arbejder

I terapien bruger jeg et helhedsorienteret og eksistentielt menneskesyn som udgangspunkt. Det vil sige, det både er det sociale og psykiske – det følelsesmæssige og kropslige.

Den terapiform jeg har uddannet mig indenfor er en fordybende, længerevarende terapiform, der har som mål, at du skal opleve frihed til at være dig selv. Læs mere om mig under Om Camilla.

Blikket vendes indad og du bliver bedre til at lytte til sin krops signaler. Herved opnår du større tilfredshed, nærvær og ro.

Etik

Jeg arbejder med min viden om, og praktiske erfaring med, de etiske principper, der gør sig gældende i forhold til en psykoterapeutisk proces.

Jeg har tavshedspligt – det vil sige at alt vi taler om i et terapeutisk forløb er fortroligt.

Hvem går i terapi

Alle kan have glæde af psykoterapi. Eneste forudsætning er at du har lyst, og mod, til at arbejde med dig selv/gå ind i dine problematikker.

Jeg har klinik i Vanløse ved København. Kontakt mig for en tid til samtale.

Psykoterapeut

Camilla Wisøfeldt

Mobil 40 45 79 70