FAMILIETERAPI

Ved en skilsmisse kan det være en stor sorg, ikke at skulle være en familie mere

Mit udgangspunk er, at hvis én i familien har det skidt, går det ofte ud over hele familien – idet det ene familiemedlems adfærd påvirker resten af familiens adfærd. Derfor er det bedst hvis alle i familien kan deltage. Det er så min opgave at lytte til alle, og sørge for at alle får taletid og bliver lyttet til. På den måde kan I opleve hinandens følelser og grunde til, at I handler som I gør. På den måde forstår I også bedre, hvordan ændringer i jeres måde at interagere på kan ske. I samspillet mellem jer finder vi mulige løsninger. Kan det ene medlem af familien ændre sin adfærd, vil det følgelig medføre forandringer hos resten af familien – og familiens samspil kan ændres til det bedre.

I familieterapi hjælper jeg medlemmerne til at få en ny forståelse af sig selv og hinanden. Sammen definerer vi målet for terapien, og vi kan ændre dette efter behov undervejs. Når I får bedre overblik over jeres situation, får I mod på mere, så vi kan rette ind med redskaber og strategier.

Ofte er det børnene der ikke trives – og årsagen kan ofte findes i forældrenes relation til hinanden eller til barnet. Derfor må vi anerkende at det altid er forældrenes ansvar, at alle i familien trives og har det godt.

Ofte er det sammenbragte familier der har brug for hjælp. En sammenbragt familie kan have mange flere medlemmer end kernefamilien, hvilket kan give et uoverskueligt familienetværk.

Efter vores første familiesamtale vil jeg vejlede forældrene om forløbet videre.  Børnene behøver ikke deltage i alle vores sessioner, idet jeg gennem parterapi kan hjælpe forældrene med deres eget forhold.

Følgende problematikker kan have gavn af familieterapi

  • Konflikter i familien
  • Problemer med børn og/eller delebørn
  • Konflikter i parforholdet
  • Børnene accepterer ikke den nye stedfar eller stedmor
  • Stedmor eller stedfars har en følelse af ikke at være velkommen i familien
  • Jalousi mellem tidligere og nuværende ægtefæller
  • Skilsmisse
  • Den fraskilte forælder har skyldfølelse
  • Sorg og krise hos børn og voksne

Sammenbragte familier

At få en ny familie efter en skilsmisse kan være en hård proces for alle parter. De fleste af dem der skilles, gifter sig igen, og denne nye familietyper er meget almindelig i vores tid. Den nye familie vil gerne være en kernefamilie, og det er ofte her at problemerne opstår.

Skilsmisse

De fleste der skal skilles oplever det som en krise. Oftest er der børn involveret, og er der en skilsmisse på vej, er det vigtigt at I er opmærksomme, tager hensyn og lytter til deres behov og ønsker. Børnene vil opleve følelser som svigt, sorg, vrede og skyld – men de kan have mange måder at vise det på – alt fra en indadvendt adfærd til en mere opfarende adfærd. Jo før I involverer barnet, jo bedre tid får barnet til at indstille sig på forandringerne i familien.

 

 

Psykoterapeut

Camilla Wisøfeldt

Mobil 40 45 49 12